HOME      EMPRESA    CONTACTE

Comptable

Assessorament comptable

“Guanyi hores de dedicació al seu negoci cedint la gestió de la seva comptabilitat a professionals.”

Assessorament i gestió comptable d’empresa.
  • Anàlisi i implementació del Pla General Comptable.
  • Seguiment i supervisió dels balanços per assegura el compliment de la normativa.
  • Assessorament generalitzat en el tancaments d’exercici.
  • Elaboració periòdica dels estats comptables mitjançant la documentació aportada per el client.
  • Mecanització d’estats comptable.
  • Seguiment dels estats financers.
  • Estudis de viabilitat empresarial.
  • Valoració exhaustiva d’empreses.
  • Gestionament complet del traspàs d’empreses.