HOME      EMPRESA    CONTACTE

Laboral

Assessorament laboral

“La complexitat del món laboral fa que s’hagi de confiar amb l’assessorament de professionals.”

Confecció de tot tipus de documents empresarials.
 • Nòmines i quitances.
 • Confecció de contractes.
 • Estudi personalitzats per l’obtenció de bonificacions i subvencions empresarials.
 • Actualització de conveni i aplicació d’endarreriments.
 • Confecció de certificats d’empresa maternitat i paternitat.
 • Elaboració de tot tipus d’ acomiadaments (disciplinari, objectiu i improcedent).
 • Gestió integral d’expedients disciplinaris ( faltes i sancions als treballadors).
Tramitacions davant l’institut nacional de la seguretat social.
 • Expedients de maternitat i paternitat.
 • Baixes laborals de treballadors derivades de IT o AT mitjançant sistema red.
 • Baixes laborals de IT o AT d’Autònoms.
 • Expedients de jubilació o altres pensions o ajudes contributives o no contributives.
Tot tipus de tramitacions davant la seguretat social.
 • Altes, baixes i variacions de treballadors.
 • Confecció de tc1 i tc2 mitjançant sistema red.
 • Altes , baixes i variacions d’empreses (ccc).
Tramitacions administrativo-jurídiques.
 • Preparació d’expedients de consignació al jutjats socials.
 • Representació davant inspeccions de treball.
 • Representació davant del cemac.
 • Representació davant de magistratura.
Tramitacions varies.
 • Coordinació d’assegurances de conveni.
 • Coordinació de riscos laborals.
 • Coordinació protecció de dades.
 • Comunicació d’obertura del centre de treball.
 • Obtenció de llibre de visites.
 • Presentació trimestral i anual de les declaracions sobre rendiment de treball i activitats professionals