HOME      EMPRESA    CONTACTE

Farmàcia

Assessorament per a farmàcies

Gestió fiscal
 • Assessorament Fiscal i Tributari especialitzat en farmàcia.
 • Altes i baixes d’empreses.
 • Presentació d’impostos.
 • Assistència i representació davant l’ inspecció de l’Agencia Tributaria.
 • Confecció i presentació de llibres al Registre Mercantil.
Gestió comptable
 • Assessorament comptable especialitzat en farmàcia.
 • Mecanització d’assentaments comptables.
 • Elaboració periòdica dels estats comptables.
Gestió laboral
 • Assessorament laboral especialitzat en farmàcia.
 • Altes i baixes d’empreses i treballadors.
 • Confecció i presentació TC1, TC2, nòmines i quitances, acomiadaments, contractes de treballs i expedients d’atur.
 • Representació davant d’inspeccions, Cemac i Magistratures.
 • Sol·licitud de bonificacions i subvencions a la contractació.
 • Coordinació de riscos laborals.
Altres
 • Estudis de viabilitat.
 • Valoracions.
 • Traspassos.
 • Estudis Financers.